Patentbesvärsrättens entre från Karlavägen

Foto: Karlavägen 108

Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Domstolen har sina lokaler på Karlavägen 108 i en av de byggnader som byggdes på 1960-talet i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Det ligger i anslutning till det byggnadskomplex som i slutet på 1800-talet uppfördes som kaserner för Svea och Göta Livgarden i Stockholm.Regeringen har beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag om att införa Patent- och marknadsdomstolarna

Reformen som föreslås träda i kraft den 1 september 2016, innebär att Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör och deras mål övertas av Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som blir en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolens domar och beslut kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som blir en del av Svea hovrätt. Överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut kommer att kunna ske till Patent- och marknadsdomstolen.

Modifierad: 2016-01-25