Patentbesvärsrättens entre från Karlavägen

Foto: Karlavägen 108

Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Domstolen har sina lokaler på Karlavägen 108 i en av de byggnader som byggdes på 1960-talet i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Det ligger i anslutning till det byggnadskomplex som i slutet på 1800-talet uppfördes som kaserner för Svea och Göta Livgarden i Stockholm.Riksdagsbeslut om att inrätta Patent- och marknadsdomstolar

Riksdagen har den 2 mars 2016 fattat beslut om att de nya Patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas fr.o.m. den 1 september i år. Det betyder att Patentbesvärsrätten läggs ned och domstolens mål i fortsättningen ska handläggas i den nya domstolsorganisationen. Länkar till regeringens proposition och Justitieutskottets betänkande i pdf-format, se nedan.

 

Regeringens proposition 2015/16:57 (pdf 3,4 MB)

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU10 (pdf 6,8 MB)

Mer information om Patent- och marknadsdomstolarna:

 

Stockholms tingsrätt: Nya patent och marknadsdomstolar inrättas
Sveriges domstolar: Patent och marknadsdomstolarna

Modifierad: 2016-05-17